Waar is het feestje? Op de evenementenkalender staat (g)een feestje!

  • event02-12-2019
  • schedule09:45
  • timer1 minuut

Waar is het feestje? Op de evenementenkalender staat (g)een feestje! Over de vaststelling van een evenementenkalender en het besluitbegrip in de Awb

De afgelopen jaren is het aantal evenementen dat in Nederland wordt georganiseerd enorm toegenomen. Om het overzicht te behouden maken veel gemeenten gebruik van een evenementenkalender waarop de geplande evenementen voor het komende jaar worden vermeld. Wat nu als een gemeente weigert om een evenement op de evenementenkalender te zetten? Natuurlijk: het kan niet elke dag feest zijn, maar wat kan een organisator tegen deze weigering doen? Kan een organisator tegen deze weigering in bezwaar en/of beroep? Valt met de weigering het hele feestje in het water?

Het besluitbegrip
Om tegen een beslissing van een gemeente bezwaar te kunnen maken of beroep in te kunnen stellen, moet er sprake zijn van een ‘besluit’. De Algemene wet bestuursrecht definieert een besluit als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een besluit is dus kort gezegd een:

  • schriftelijke;
  • beslissing;
  • afkomstig van een bestuursorgaan;
  • inhoudende een rechtshandeling;
  • die publiekrechtelijk van aard moet zijn.

​De vraag of de vaststelling van een evenementenkalender een besluit is spitst zich met name toe op de vraag of sprake is van een ‘rechtshandeling’. Een rechtshandeling is een handeling met ‘rechtsgevolg’. Een ‘rechtsgevolg’ omschrijven juristen, enigszins filosofisch als: ‘een verandering in de wereld van het recht’.

Het Zutphense feestje
Over de vraag of sprake is van ‘een verandering in de wereld van het recht’ bij de vaststelling van een evenementenkalender, deed onze hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op 11 september 2019 uitspraak.

In de gemeente Zutphen wordt een evenementenkalender gehanteerd. In 2017 hebben alle evenementen op de kalender een evenementenvergunning gekregen. In 2018 hebben slechts twee van de 100 op de kalender vermelde evenementen geen vergunning gekregen. Een inwoner van Zutphen stelt beroep in tegen de door de burgemeester van Zutphen vastgestelde evenementenkalender, omdat hij van de evenementen in de nabijheid van zijn woning onduldbare geluidshinder meent te gaan ondervinden. Volgens hem kan de daadwerkelijke vermelding op de kalender niet anders worden gezien dan als een toezegging dat de burgemeester bereid is ook de evenementenvergunning te verlenen. Juridisch vertaald stelt de inwoner daarmee dat met plaatsing van het evenement op de kalender sprake is van ‘een verandering in de wereld van het recht’.

Deze stelling wordt echter niet gevolgd door (eerst de rechtbank en daarna) de Raad van State. De rechters oordelen dat een evenement op een kalender, niet betekent dat vaststaat dat een evenementenvergunning uiteindelijk ook daadwerkelijk wordt verleend. Aan de andere kant is het voor de verlening van een evenementenvergunning ook niet noodzakelijk dat een evenement op de evenementenkalender geplaatst is. Het komt in Zutphen regelmatig voor dat er evenementenvergunningen worden verleend voor evenementen die niet op de evenementenkalender staan. Bijvoorbeeld voor evenementen zonder muziek (dit klinkt de inwoner misschien weer wél als muziek in de oren). Bij plaatsing op de evenementenkalender is er géén sprake van ‘een verandering in de wereld van het recht’ en daarmee staat de inwoner in dit geval dus met lege handen.

Het Rotterdamse feestje
Het Zutphense feestje was niet de eerste keer de Raad van State gevraagd werd een oordeel te vellen over de beoogde rechtsgevolgen van een evenementenkalender. Een jaar geleden is die vraag ook voorgelegd voor het evenement Rotterdam Outdoor. Dit is een dance-event.

De organisator van het dancefestival heeft bij de burgemeester van Rotterdam een aanvraag ingediend voor een evenementenvergunning. Ook heeft de organisator het evenement bij het college van B&W aangemeld voor plaatsing op de evenementenkalender voor dat jaar. Het college weigerde echter het evenement op de kalender te plaatsen. De Raad van State staat voor de vraag of de weigering om een evenement op de evenementenkalender te zetten een besluit is. Met andere woorden: of de inschrijving op de kalender een ‘verandering in de wereld van het recht’ met zich brengt (een rechtsgevolg). In dit geval was wel sprake van een rechtsgevolg. De Algemene plaatselijke verordening bevat de bepalingen waaraan de burgemeester bij vergunningverlening moet toetsen. Een aanvraag voor een evenement dat niet op de evenementenkalender staat moet buiten behandeling worden gelaten. De evenementenvergunning kan zonder plaatsing op de kalender niet langer worden verleend. Daarmee is sprake van een rechtsgevolg en kwalificeert de weigering tot plaatsing op de evenementenkalender als besluit.

Het kan niet altijd feest zijn
Moraal van dit verhaal is dat de vraag of het opnemen van een evenement op de evenementenkalender een besluit is, per gemeente verschilt. De vraag of een beslissing een besluit is, is relevant voor de vraag of een belanghebbende daartegen (in bezwaar of) bij een rechter op kan komen.

Bent u:

  • organisator van een evenement en wilt u weten wat uw positie is bij het niet plaatsen op de evenementenkalender of weigering van een aangevraagde vergunning?
  • ambtenaar of bestuurder en wilt u weten of een bij u binnen gekomen bezwaarschrift, verzoekschrift (vovo) of beroepschrift wel ontvankelijk is?

Neemt u dan gerust contact met ons op.

Uw eerste aanspreekpunt:

Doreth Loonstra

Als advocaat ben ik werkzaam in de bestuursrecht- en de bouwrecht praktijk. Dat betekent dat ik mij bezig houd met zaken waarbij een overheid of een bouwer partij is. Overheden hebben bevoegdheden die vergaand in kunnen grijpen op de mogelijkheden van ondernemingen en particulieren. Voor zowel een overheid als een onderneming is het van belang dat deze eenzijdige bevoegdheidsuitoefening zorgvuldig en rechtmatig verloopt met inachtneming van alle betrokken belangen. Het bestuursrecht beslaat een breed spectrum met raakvlakken in het civiele recht en strafrecht. Daaraan verwant is het bouwrecht. Projecten beginnen vaak met een plan tot ontwikkeling van een braakliggend terrein of een herontwikkeling van bestaand vastgoed. Juist die regelgeving op verschillende onderwerpen, die ook nog eens per locatie kan verschillen, levert in de praktijk een uitdagende puzzel op.