Vastgoednieuws: Eerste Kamer stemt in met verhuurverbod

  • event10-08-2021
  • schedule10:00
  • timer2 minuten

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een “opkoopbescherming” in te voeren, hetgeen in feite neerkomt op een verhuurverbod. De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2021 de ‘Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming’ aangenomen waarin de opkoopbescherming is opgenomen. De opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat woningen beschikbaar blijven voor woningzoekenden, zoals starters, die ook zelf in de woning gaan wonen.

De opkoopbescherming

Kern van de wet is dat de gemeente bepaalde gebieden kan aanwijzen waarin een verhuurverbod gaat gelden. Goedkope en middeldure woningen in deze gebieden mogen gedurende vier jaar na aankoop niet worden verhuurd, tenzij de gemeente daarvoor een vergunning verleent.

Uitzondering: vergunning

De gemeente zal in drie gevallen een vergunning moeten verlenen voor de verhuur. Dit is het geval:

  1. bij verhuur aan familie (in de eerste of tweede graad);
  2. als de woonruimte onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte; of
  3. bij tijdelijke verhuur van de woning, mits de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft bewoond en de verhuur voor maximaal 12 maanden is (mag geen toeristische verhuur zijn).

Daarnaast kunnen gemeenten zelf ook gevallen vaststellen waarin verhuur toch is toegestaan. Vier jaar na de notariële levering mag de woning weer zonder vergunning worden verhuurd.

Lokale huisvestingsverordening

De gemeenteraad zal de opkoopbescherming wel moeten vastleggen in de lokale huisvestingsverordening. Daarbij moet worden aangegeven voor welke gebieden de opkoopbescherming zal gelden. Dit kan (uitsluitend) in gebieden waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen of waar de opkoopbescherming nodig is voor het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving. Ook zal de gemeenteraad moeten aantonen dat opkoopbescherming voor het betreffende gebied noodzakelijk is, zodat het eigendomsrecht zoals vastgelegd in artikel 1 EVRM EP (Europese regelgeving) niet wordt geschonden.

De verwachting is dat de gemeente Groningen de opkoopbescherming spoedig zal invoeren.

Inwerkingtreding en toepassingsgebied

De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Huidige woningeigenaren/beleggers zullen overigens niet worden geraakt door de nieuwe wetgeving. De opkoopbescherming geldt alleen voor woningen die worden aangekocht na inwerkingtreding van de wet. De opkoopbescherming is niet van toepassing als de woning voorafgaand aan de notariële levering voor een periode van langer dan zes maanden werd verhuurd.

Kritiek

Critici zijn van mening dat de opkoopbescherming geen structurele oplossing is voor de oververhitte woningmarkt en vrezen dat het aanbod van huurwoningen zal afnemen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Frouke Douma.

Geschreven door:

Frouke Douma

Als zeiler kies ik een strategie en tactiek om de juiste bestemming te bereiken. De wind is daarbij een gegeven. Je kunt de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Zo zie ik dat ook in mijn vak als advocaat. De feiten staan vast, maar met de juiste juridische kennis en strategie kun je koers zetten in de richting die je wilt. Doel is het behalen van een maximaal haalbaar resultaat, want ik zeil graag scherp aan de wind. Verder vind ik het belangrijk om de klant en zijn onderneming goed te kennen. Samen optrekken en een duurzame relatie opbouwen.

Als zeiler kies ik een strategie en tactiek om de juiste bestemming te bereiken. De wind is daarbij een gegeven. Je kunt de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Zo zie ik dat ook in mijn vak als advocaat. De feiten staan vast, maar met de juiste juridische kennis en strategie kun je koers zetten in de richting die je wilt. Doel is het behalen van een maximaal haalbaar resultaat, want ik zeil graag scherp aan de wind. Verder vind ik het belangrijk om de klant en zijn onderneming goed te kennen. Samen optrekken en een duurzame relatie opbouwen.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.