Update: Spoedwet inzake digitaal vergaderen

  • event08-04-2020
  • schedule12:43
  • timer1 minuut

Inleiding

In mijn vorige blog besprak ik de mogelijkheid van het houden van een digitale AVA in deze tijd van de coronacrisis. Deze blog vindt u hier.

Op 3 april 2020 heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel tot COVID-19 spoedwetgeving, onder meer op het gebied van ledenvergaderingen en aandeelhouders vergaderingen. Bedrijven trokken eerder al bij het kabinet aan de bel om een noodwet in te voeren, zodat de voor vele bedrijven aanstaande algemene vergaderingen van aandeelhouders online kunnen doorgaan.

AVA via livestream wel mogelijk

Op grond van voornoemd wetsvoorstel wordt het op verschillende terreinen onder meer mogelijk om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Nu zijn fysieke vergaderingen nog verplicht. Het bestuur van een rechtspersoon kan straks, als de wet is aangenomen, bepalen om bijvoorbeeld een algemene vergadering (van aandeelhouders of leden) te houden die uitsluitend via livestream te volgen is. Daarnaast is in het wetsvoorstel opgenomen dat mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n digitale vergadering, de genomen besluiten toch rechtsgeldig zijn. Tot slot biedt het wetsvoorstel het bestuur de mogelijkheid om de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uit te stellen.

Wetgevingstraject spoedwetgeving Corona

De spoedwet blijkt een goede oplossing te bieden voor de praktische problemen die het gevolg zijn van de Coronacrisis. Wanneer de spoedwet in werking treedt is echter nog niet bekend. Ondanks de crisis dient ook de spoedwet het reguliere wetgevingstraject te doorlopen. Dat betekent dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden toegezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Vragen?

Uiteraard houden wij u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Intussen kunt u voor vragen vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Geschreven door:

Martin Ueffing

Ik ben opgegroeid in een professionele verkoopstal, waar ik nog altijd dressuurpaarden opleid voor de sport. Deze hippische achtergrond heeft mij zowel privé als beroepsmatig gevormd. Je leert presteren onder druk en je krijgt een topsportmentaliteit. Ook moet je flexibel zijn, hoofd- en bijzaken snel scheiden en vervolgens op je gevoel afgaan. Deze eigenschappen heb je nodig om een jong paard op waarde te schatten. Eigenschappen die mij als jurist ook goed van pas komen.

Ik ben opgegroeid in een professionele verkoopstal, waar ik nog altijd dressuurpaarden opleid voor de sport. Deze hippische achtergrond heeft mij zowel privé als beroepsmatig gevormd. Je leert presteren onder druk en je krijgt een topsportmentaliteit. Ook moet je flexibel zijn, hoofd- en bijzaken snel scheiden en vervolgens op je gevoel afgaan. Deze eigenschappen heb je nodig om een jong paard op waarde te schatten. Eigenschappen die mij als jurist ook goed van pas komen.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.