Ontslag op staande voet door het niet in acht nemen van Corona-maatregelen?

  • event14-09-2020
  • schedule10:46
  • timer2 minuten

De coronaregels, iedereen moet zich er natuurlijk aan houden maar toch gaat het regelmatig mis, ook op de werkvloer. Begin september heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in een zaak waarbij een werknemer een andere werknemer innig omhelsde. Deze omhelzing kwam hem duur te staan want hij werd prompt op staande voet ontslagen door zijn werkgever.

De feiten

In deze zaak ging het om een werknemer met een dienstverband van 34 jaar. De HR-adviseur die een bezoek kwam brengen aan het filiaal waar de werknemer werkt, werd bij beide schouders gepakt en omhelsd door de werknemer. De HR-adviseur heeft een poging gedaan om de omhelzing af te houden maar dit mislukte. De werkgever heeft de werknemer daarop op staande voet ontslagen vanwege het feit dat hij zich niet aan de coronamaatregelen had gehouden. De werknemer verzoekt daarop de kantonrechter het ontslag te vernietigen. De werkgever heeft een tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend.

De coronamaatregelen

Momenteel leven we in een samenleving waarbij in ieder geval nog steeds de volgende maatregelen gelden om verspreiding van het virus te voorkomen:

  • Was vaak je handen met water en zeep en droog deze daarna goed.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

​Nu is de vraag: Mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan als hij zich niet houdt aan een van deze coronamaatregelen op de werkvloer? Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst direct (zonder opzegtermijn) beëindigd. Het is de zwaarste sanctie die het arbeidsrecht kent en kan door de werkgever worden gebruikt op het moment dat een gedraging of handeling van een werknemer dusdanig ernstig is dat van een werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. De bij de meeste mensen wel bekende gronden voor een ontslag op staande voet zijn bijvoorbeeld: diefstal, fraude, mishandeling of werkweigering.

Uitspraak van de rechter

De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat een ontslag op staande voet een te zware sanctie is voor de verweten gedragingen van werknemer. De kantonrechter overweegt o.a. dat collega’s van de werknemer zich ook niet aan de 1.5 meter hebben gehouden en dat is gebleken dat de werknemer geen kwade bedoelingen had bij de omhelzing. Om deze redenen heeft de rechter het ontslag vernietigd en is de werkgever veroordeeld tot doorbetaling van het loon. Het verzoek van de werknemer is dus toegewezen. Vervolgens kwam de kantonrechter toe aan de beoordeling van het ontbindingsverzoek van werkgever. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst per 1 november 2020 ontbonden op grond van een verstoorde relatie. Werkgever had in de procedure aannemelijk gemaakt dat het gedrag en de werkhouding van de werknemer al langere tijd ongepast was. In het verleden had de werknemer ter zake al diverse (officiële) waarschuwingen gekregen.

Overtreding van de coronaregels was in deze zaak niet voldoende voor een ontslag op staande voet maar deze overtreding door werknemer leidde (indirect) dus wel tot zijn ontslag. Des te meer reden om de coronaregels (op de werkvloer) gewoon netjes op te volgen!

Bent u zelf in een lastige coronasituatie gekomen op de werkvloer? Of heeft u een vraag naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Tom Nicolai.

Uw eerste aanspreekpunt:

Tom Nicolai

Ik ben geen pure wetenschapper. Ik volg alle ontwikkelingen in mijn rechtsgebied op de voet maar sta zelf liever in het veld. Mijn kracht is dat ik van mensen hou. In het arbeidsrecht is dat een groot voordeel want daar draait het voornamelijk om, mensen. Ik voel me persoonlijk betrokken bij mijn cliënten en zorg dat ik de cultuur binnen het bedrijf ken. Dat maakt dat je snel kunt schakelen en samen ook snel tot oplossingen komt. In de praktijk zie ik vaak een te grote afstand tussen cliënt en advocaat. Ik treed niet alleen op als advocaat van werkgevers. Ook werknemers sta ik bij. Ik zie dat als een meerwaarde. Je verliest de nuance niet uit het oog.

Klik voor meer binnnen de categorie