Loondoorbetaling tijdens Corona-crisis?

  • event16-03-2020
  • schedule12:46
  • timer1 minuut

Praktisch alle werkgevers hebben in de huidige Corona-crisis te maken met werkvermindering. Er is veel informatie beschikbaar over de “regeling werktijdverkorting”. Kort gezegd komt deze regeling erop neer dat werkgevers (na verkregen vergunning van het ministerie) deels worden gecompenseerd omdat het UWV over de niet gewerkte uren (achteraf) aan werkgever de WW-uitkering van de betreffende werknemers betaalt. Uitgangspunt daarbij is, zo valt ook te lezen op de website van de overheid, dat werkgevers het loon volledig doorbetalen en dat werknemers van deze situatie financieel dus niet veel zullen merken. Zeer opmerkelijk is dat de “regeling onwerkbaar weer” die per 1 januari jl. in werking is getreden, in veel berichtgeving onvermeld blijft. In deze regeling is bepaald dat werkgevers aan wie een vergunning werktijdverkorting is verleend geen loondoorbetalingsplicht hebben (voor de uren waarop de vergunning ziet). Dit laatste heeft voor werknemers nadelige (financiële) consequenties. Immers krijgt een werknemer in deze situatie de eerste 2 maanden slechts 75% (WW-uitkering) over de niet gewerkte uren (in plaats van 100%).

Als werkgever wil je goed geïnformeerd worden zodat je op basis van juiste (maar vooral volledige) informatie beslissingen kunt nemen. Vandaar dit bericht. Indien u vragen heeft die te maken heeft met de huidige Corona-crisis dan helpen wij u graag.

 

Uw eerste aanspreekpunt:

Tom Nicolai

Ik ben geen pure wetenschapper. Ik volg alle ontwikkelingen in mijn rechtsgebied op de voet maar sta zelf liever in het veld. Mijn kracht is dat ik van mensen hou. In het arbeidsrecht is dat een groot voordeel want daar draait het voornamelijk om, mensen. Ik voel me persoonlijk betrokken bij mijn cliënten en zorg dat ik de cultuur binnen het bedrijf ken. Dat maakt dat je snel kunt schakelen en samen ook snel tot oplossingen komt. In de praktijk zie ik vaak een te grote afstand tussen cliënt en advocaat. Ik treed niet alleen op als advocaat van werkgevers. Ook werknemers sta ik bij. Ik zie dat als een meerwaarde. Je verliest de nuance niet uit het oog.

Klik voor meer binnnen de categorie