Is de huurder aansprakelijk voor schade aan een huurwoning?

  • event26-02-2018
  • schedule11:18
  • timer1 minuut

Een grote ergernis van verhuurders is een huurder die schade veroorzaakt, die bij oplevering bloot komt te liggen. De onvermijdelijke vraag is dan: wie gaat dit betalen? Veel verhuurders wijzen naar de huurder. Deze heeft de schade veroorzaakt en moet daarvoor opdraaien, toch?

De huurder is aansprakelijk, maar…

Het uitgangspunt is dat de huurder aansprakelijk is voor de schade die door zijn schuld is veroorzaakt. Daarnaast wordt de huurder geacht het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

Het vermoeden dat de huurder het gehuurde in onbeschadigde toestand heeft gekregen, is echter niet van toepassing als er een proces-verbaal van oplevering is opgemaakt. Dit is een document waarin de toestand van het gehuurde is vastgelegd bij het ingaan van het huurcontract. Dit is alleen van toepassing in het geval van mutatieschade bij het eindigen van het huurcontract!

Het belang van een proces-verbaal van oplevering

Bij het einde van het huurcontract is het proces-verbaal van oplevering, dat is opgemaakt bij het ingaan van de huur, dus erg belangrijk. Is dit niet opgemaakt, dan geldt het vermoeden dat de huurder het gehuurde heeft ontvangen in de staat waarin het wordt opgeleverd aan het eind van het huurcontract. De verhuurder moet dan bewijzen dat de schade door de huurder is veroorzaakt.

Daar zit het grote probleem voor verhuurders. Is het huurcontract geëindigd, maar heeft de verhuurder geen proces-verbaal van oplevering opgemaakt, dan zal de verhuurder in de meeste gevallen de schade niet op de huurder kunnen verhalen.

Lees meer over de voordelen van een proces-verbaal van oplevering in onze blog ‘3 redenen om een proces-verbaal van oplevering op te maken’.

Dus: hoe zit het?

Stel dat de huurder woonruimte van u huurt. Bij het eindigen van het huurcontract ontdekt u dat de huurder een hennepkwekerij in de woning heeft gemaakt. De toegebrachte schade wilt u verhalen op de huurder.

Is er geen proces-verbaal van oplevering opgemaakt, dan zult u moeten bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de huurder. Als niet is vastgelegd hoe het huis er aan het begin van de verhuurperiode uitzag, dan is dit een lastige opgave. In bijna alle gevallen zult u de reparatiekosten zelf moeten betalen, zonder dat u dit kunt verhalen op de huurder.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een huurder een hennepkwekerij bouwt in de woning. Hierdoor ontstaat aanzienlijke schade en de woning wordt onbewoonbaar verklaard. De reparaties kunnen dan niet door de gemiddelde huurder, maar alleen door een gespecialiseerd aannemer verricht worden. In zo’n uitzonderlijk geval kunt u de schade ook zonder proces-verbaal van oplevering op de huurder verhalen.

Heeft u vragen over het verhalen van schade bij oplevering op uw huurder? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Uw eerste aanspreekpunt:

Arianne Klok

Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin, weet wat hard werken is en ken het belang van kwaliteit. Ik hanteer een realistische aanpak, ben proactief. Eerst doe ik wat móet gebeuren, kom snel tot de kern van de zaak. Daarna bekijk ik wat mógelijk is, met veelal als resultaat een oplossing waar de klant zelf nog niet aan gedacht had. Ik haal er voldoening uit om mensen te helpen waar zij vastlopen. Snel uitzoeken hoe het juridisch zit, een helikopterview bieden en de emoties heel even naar de achtergrond verwijzen.

Klik voor meer binnnen de categorie