Incasseren in het buitenland deel 1 | De Europese procedure voor geringe vorderingen

  • event01-09-2021
  • schedule16:00
  • timer2 minuten

Vaak wordt gedacht dat de incasso van een relatief lage vordering op een buitenlandse debiteur onrendabel is. Dit betekent in de praktijk dat schuldeisers hun vorderingen afboeken en geen stappen ondernemen. Al enige tijd bestaat echter de Europese procedure voor geringe vorderingen, waardoor het voor een schuldeiser eenvoudiger is geworden om een vordering te incasseren op een buitenlandse debiteur. 

Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de procedure?

Een schuldeiser uit Nederland kan gebruik maken van de procedure als:

  • de vordering maximaal € 5.000,- bedraagt (hoofdsom, exclusief rente en kosten);
  • de debiteur of de schuldeiser in een andere lidstaat van de Europese Unie woont dan waar de rechter gevestigd is.

Er kan geen gebruik worden gemaakt van de procedure bij onder andere arbeidszaken, fiscale zaken, douanezaken en bestuursrechtelijke zaken. Deze procedure is dan ook met name bruikbaar bij geldvorderingen in eenvoudige civiele en handelszaken en bij consumentenzaken. 

Wat zijn de kosten?

De schuldeiser moet aan de rechtbank waar de zaak dient een griffierecht betalen. Dit bedrag moet uiteindelijk worden betaald door degene die in het ongelijk wordt gesteld. Soms moeten er ook andere kosten worden gemaakt, zoals vertaalkosten. Als de schuldeiser de procedure wint zal de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. De kosten van de deurwaarder kunnen ook op de debiteur worden verhaald.

Hoe verloopt de procedure?

De procedure is eenvoudig. De schuldeiser kan een standaard vorderingsformulier A invullen en samen met bewijsstukken indienen bij het bevoegde gerecht. Het A-formulier is te vinden op het e-justitieportaal.

Het gerecht neemt vervolgens de leiding en kan bijvoorbeeld aanvullende informatie opvragen bij de schuldeiser en zal de verweerder de gelegenheid geven om te reageren op de vordering. Vervolgens zal de rechter een beslissing nemen over de vordering. In beginsel vindt de afwikkeling schriftelijk plaats, tenzij het gerecht een mondelinge behandeling noodzakelijk acht. De mondelinge behandeling kan sinds 2017 plaatsvinden via een videoconferentie. Het betreft al met al een snelle en eenvoudige procedure.

De beslissing

De beslissing van de rechter is geldig in alle landen van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Als de schuldeiser een positieve uitspraak ontvangt, maar de debiteur niet voldoet aan het vonnis, kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder kan de beslissing van de rechter vervolgens uitvoeren.

Conclusie

Al met al is de Europese procedure voor geringe vorderingen een toegankelijk middel om relatief lage vorderingen grensoverschrijdend te innen. Doordat de procedure door middel van standaardformulieren kan worden gevoerd, lijkt het gemakkelijk om deze procedures zelf uit te voeren als schuldeiser. Desondanks zijn er juridische valkuilen waardoor een schuldeiser toch tegen moeilijkheden aan kan lopen.

Heeft u een schuldenaar in het buitenland en vragen over de incasso? Neem dan gerust contact op met onze collega’s Frouke Douma en Martin Ueffing.

Geschreven door:

Frouke Douma

Als zeiler kies ik een strategie en tactiek om de juiste bestemming te bereiken. De wind is daarbij een gegeven. Je kunt de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Zo zie ik dat ook in mijn vak als advocaat. De feiten staan vast, maar met de juiste juridische kennis en strategie kun je koers zetten in de richting die je wilt. Doel is het behalen van een maximaal haalbaar resultaat, want ik zeil graag scherp aan de wind. Verder vind ik het belangrijk om de klant en zijn onderneming goed te kennen. Samen optrekken en een duurzame relatie opbouwen.

Als zeiler kies ik een strategie en tactiek om de juiste bestemming te bereiken. De wind is daarbij een gegeven. Je kunt de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Zo zie ik dat ook in mijn vak als advocaat. De feiten staan vast, maar met de juiste juridische kennis en strategie kun je koers zetten in de richting die je wilt. Doel is het behalen van een maximaal haalbaar resultaat, want ik zeil graag scherp aan de wind. Verder vind ik het belangrijk om de klant en zijn onderneming goed te kennen. Samen optrekken en een duurzame relatie opbouwen.


Geschreven door:

Martin Ueffing

Ik ben opgegroeid in een professionele verkoopstal, waar ik nog altijd dressuurpaarden opleid voor de sport. Deze hippische achtergrond heeft mij zowel privé als beroepsmatig gevormd. Je leert presteren onder druk en je krijgt een topsportmentaliteit. Ook moet je flexibel zijn, hoofd- en bijzaken snel scheiden en vervolgens op je gevoel afgaan. Deze eigenschappen heb je nodig om een jong paard op waarde te schatten. Eigenschappen die mij als jurist ook goed van pas komen.

Ik ben opgegroeid in een professionele verkoopstal, waar ik nog altijd dressuurpaarden opleid voor de sport. Deze hippische achtergrond heeft mij zowel privé als beroepsmatig gevormd. Je leert presteren onder druk en je krijgt een topsportmentaliteit. Ook moet je flexibel zijn, hoofd- en bijzaken snel scheiden en vervolgens op je gevoel afgaan. Deze eigenschappen heb je nodig om een jong paard op waarde te schatten. Eigenschappen die mij als jurist ook goed van pas komen.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.