Heeft uw woning het correcte energielabel?

  • event31-03-2015
  • schedule16:14
  • timer2 minuten

Als u uw woning verkoopt of verhuurt, dan dient met ingang van 1 januari  2015 aan de woning een definitief energielabel gekoppeld te zijn. Het label loopt van klasse A (meest zuinig) tot en met klasse G (minst zuinig) en laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Controle op de naleving van de energielabelplicht vindt plaats door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de boete op het niet hebben van een energielabel kan oplopen tot  meer dan vierhonderd euro.

Waarschijnlijk heeft u van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook reeds een brief ontvangen waarin aan uw woning een voorlopig energielabel is toegekend. Anders dan sommige eigenaren denken, heeft dit voorlopige label geen enkele juridische status en betreft het label louter zaken die verband houden met energiebesparende maatregelen. Het zegt dus niets over de verdere (bouwkundige) staat van de woning, maar vertelt welk definitief energielabel uw woning (bij verkoop of verhuur) krijgt als u dit zou aanvragen op basis van openbare gegevens over uw woning in het Kadaster.

Probleem hierbij is dat veel gegevens niet in het Kadaster staan. Bij eigenaren van met name oudere woningen, die de afgelopen jaren wel hebben geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, klopt het voorlopig label dus niet.  Wilt u hoger op de labelladder scoren, dan is het zaak om de door u getroffen maatregelen gewaardeerd te krijgen door aan te tonen dat energiebesparende maatregelen zijn getroffen. En dat is niet eenvoudig. Zeker niet als u bijvoorbeeld niet alle rekeningen van getroffen energiemaatregelen hebt bewaard. Zonder (deze) bewijsstukken is het lastig om aan te tonen dat u bijvoorbeeld (jaren geleden) HR-beglazing heeft geplaatst of dat de gevel is geïsoleerd.

Als u er al in slaagt om dit aan te tonen, werkt het systeem zo dat een externe deskundige  uw bevindingen op afstand gaat beoordelen en de definitieve klasse bepaalt. Na betaling van enkele tientjes krijgt u vervolgens een gecertificeerd energielabel dat tien jaar geldig is. Manipulatie ligt hier op de loer nu deze deskundige op afstand (dus zonder uw woning te bekijken) uw bevindingen controleert en de definitieve klasse bepaalt. Om manipulatie te voorkomen en huiseigenaren ook actiever aan te zetten om energiebesparende maatregelen te (gaan) treffen, zou het beter zijn om uw woning te laten beoordelen door een energiedeskundige en vervolgens (de door deze deskundige aanbevolen) energiebesparende maatregelen te treffen en daarna, samen met de deskundige, een definitief energielabel aan te vragen.

Hoe dan ook is het voor een koper vanaf 1 januari 2015 zaak om goed op te letten en te controleren of aan de aan te kopen woning een correct energielabel is toegekend.

Heeft u vragen? Neem contact op met Kristien Croezen.

Geschreven door:

Kristien Croezen

Als kind was ik erg nieuwsgierig. Ik zaagde volwassenen overal over door, wilde precies weten waarom iets gebeurde en hoe iets in elkaar zat. Die lijn heb ik in mijn werk doorgetrokken. Altijd wil ik exact achterhalen waar het pijnpunt zit, om daar vervolgens een concrete oplossing voor te bedenken. Het mooie aan het recht vind ik dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Tegenover de cliënt wil ik eerlijk zijn over de risico’s die kleven aan zijn kant van de zaak. Geen gouden bergen beloven. Een geschil kan een cliënt behoorlijk dwars zitten en bezighouden. Ik vind het daarom belangrijk om goed bereikbaar te zijn om zo snel mogelijk het verhaal van de cliënt aan te horen en daarop in te kunnen springen.

Als kind was ik erg nieuwsgierig. Ik zaagde volwassenen overal over door, wilde precies weten waarom iets gebeurde en hoe iets in elkaar zat. Die lijn heb ik in mijn werk doorgetrokken. Altijd wil ik exact achterhalen waar het pijnpunt zit, om daar vervolgens een concrete oplossing voor te bedenken. Het mooie aan het recht vind ik dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Tegenover de cliënt wil ik eerlijk zijn over de risico’s die kleven aan zijn kant van de zaak. Geen gouden bergen beloven. Een geschil kan een cliënt behoorlijk dwars zitten en bezighouden. Ik vind het daarom belangrijk om goed bereikbaar te zijn om zo snel mogelijk het verhaal van de cliënt aan te horen en daarop in te kunnen springen.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.