Gerechtshof Amsterdam: ‘TVL niet bij omzet optellen, maar aftrekken van de vaste lasten’

  • event21-09-2021
  • schedule10:00
  • timer2 minuten

Op 14 september 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan over de rol van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij het berekenen van de hoogte van de huurkorting.

In steeds meer zaken werd bij het berekenen van de huurkorting rekening gehouden met de TVL. Rechters hanteerden echter verschillende rekenmethoden. Eén van de meest gebruikte methoden, die ook de rechtbank Amsterdam heeft toegepast, is dat de TVL als omzet wordt beschouwd. De TVL wordt in dat geval opgeteld bij de omzet, waarna het percentage omzetverlies wordt berekend. Vervolgens wordt dit percentage (volgens het principe ‘share the pain') vermenigvuldigd met 50%, waarmee het percentage van de huurkorting is berekend.

Een andere rekenmethode is om de TVL te betrekken bij de totale vaste lasten, in plaats van de TVL als omzet te beschouwen. Het gerechtshof Amsterdam heeft in het arrest van 14 september 2021 beslist dat deze tweede rekenmethode moet worden gevolgd. Volgens het hof moet de TVL eerst van de totale vaste lasten worden afgetrokken, waarna moet worden nagegaan welk deel van dit bedrag ziet op de huurprijs. Vervolgens wordt het percentage van de huurkorting berekend aan de hand van de omzetdaling en het principe ‘share the pain ’. Het hof overweegt dat de overheid zelf ervan uitgaat dat de TVL wordt gebruikt om daadwerkelijk de huur te betalen en (mede) om die reden deze rekenmethode moet worden gevolgd.

De rekenmethode die het gerechtshof toepast leidt in veel gevallen tot een hele andere uitkomst. In de kwestie die speelde bij het gerechtshof Amsterdam daalde de huurkorting van Swissôtel van ruim € 290.000,- naar € 65.000,-. Daarbij speelde een belangrijke rol dat Swissôtel niet had betwist dat het bedrag aan TVL waarop zij aanspraak had in de eerste kwartalen van 2021 hoger is dan haar vaste lasten.

Los van het voorgaande oordeelde het gerechtshof dat bij de berekening rekening moet worden gehouden met de TVL waarop de huurder recht heeft en niet met de daadwerkelijk ontvangen TVL.

Heeft u vragen over huurprijsvermindering en de wijze waarop deze berekend dient te worden? Neem dan gerust contact op met Frouke Douma of Wouter Leerink.

Uw eerste aanspreekpunt:

Frouke Douma

Als zeiler kies ik een strategie en tactiek om de juiste bestemming te bereiken. De wind is daarbij een gegeven. Je kunt de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Zo zie ik dat ook in mijn vak als advocaat. De feiten staan vast, maar met de juiste juridische kennis en strategie kun je koers zetten in de richting die je wilt. Doel is het behalen van een maximaal haalbaar resultaat, want ik zeil graag scherp aan de wind. Verder vind ik het belangrijk om de klant en zijn onderneming goed te kennen. Samen optrekken en een duurzame relatie opbouwen.


Wouter Leerink

Ik werk in een deskundig team met hartstikke eigenwijze mensen. Dat teamwork vind ik het allermooiste. Ik ben jaren aanvoerder van mijn hockeyteam geweest. Dan staat het groepsproces bij mij ook voorop, samen ergens naartoe werken. In elke zaak moet je eerst zorgen dat de inhoud klopt. Daarna wil ik het onderste uit de kan halen. Maar ik wil niet alleen problemen oplossen. Door een goede relatie met een klant op te bouwen, kun je ook problemen voorkomen.