De Omgevingswet trad in 2021 in werking | Intermezzo uitgestelde inwerkingtreding door coronamaatregelen | Deel III

 • event02-04-2020
 • schedule10:50
 • timer1 minuut

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet
Gisteren (geen 1 april-grap) heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. De inwerkingtreding wordt uitgesteld. De nieuwe datum van inwerkingtreding is (nog) onbekend. Met onze blogreeks* ‘De Omgevingswet treedt in 2021 in werking’ proberen wij een bijdrage te leveren aan uw voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet.

De voorgenomen invoering per 1 januari 2021 is volgens de minister niet (langer) haalbaar. Wij moeten dus op zoek naar een nieuwe titel voor de blogreeks. Wel benadrukt de minister dat de Omgevingswet ingevoerd zal worden. Dat is dan wel weer positief nieuws voor de lezers die hard aan de slag zijn met de voorbereiding.

Huidige stand van zaken
Op dit moment is de stand van zaken is als volgt.

AMvB’s
Het parlement heeft al een groot aantal wetgevingsonderdelen behandeld. De voorhang van vier AMvB’s zijn door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Een voorhang procedure is een procedure waarbij ‘lagere regelgeving’ voorgelegd wordt aan de beide kamers.

‘Voorgehangen’ besluiten in het kader van de Omgevingswet zijn:

 • Het Omgevingsbesluit
 • Het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Het Besluit activiteiten leefomgeving
 • Het Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Aanvullingsbesluit Natuur ligt bij beide kamers in een voorhangprocedure nog voor.

Wetten
De Eerste Kamer heeft (na de Tweede Kamer) recent ingestemd met de voorstellen voor de:

 • Invoeringswet
 • Aanvullingswet Bodem
 • Aanvullingswet Geluid
 • Aanvullingswet Grondeigendom

De Aanvullingswet Natuur dient nog te worden behandeld in de Eerste Kamer. Als al deze wetten zijn aangenomen is volgens de minister het hele omgevingsrecht in de Omgevingswet geïntegreerd. Nadat de Natuurregelgeving het wetgevingsproces heeft doorlopen, wordt het Koninklijk Besluit waarmee de wetgeving in werking kan treden aan de beide kamers voorgelegd.

Andere wetten waarop de invoering van de Omgevingswet invloed heeft zijn het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten en het voorstel voor de Wet elektronische publicaties.

Uitdagingen inwerktreding en implementatie van de Omgevingswet
De minister constateert dat het proces richting inwerkingtreding en implementatie van de Omgevingswet een aantal stevige uitdagingen kent.

De volgende uitdagingen acht de minister relevant:

  • Het voorstel voor de Aanvullingswet en het ontwerp van het Aanvullingsbesluit Natuur liggen momenteel als laatste inhoudelijke wetgevingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet voor in de Eerste Kamer. De mondelinge behandeling vindt later plaats dan gepland.
  • Eerder heeft de minister een vertraging gemeld in het beschikbaar komen van de standaard voor de publicatie van Omgevingswetdocumenten in het Digitaal Systeem (DSO). Hierdoor wordt de implementatie door leveranciers van plansystemen vertraagd.
  • De verwerving en implementatie van lokale software door betrokken overheden komt niet voortvarend genoeg op gang. In de brief van 1 april wordt hierover opgemerkt dat zowel onvoldoende duidelijkheid een rol speelt (bijvoorbeeld ten aanzien van oplevering van DSO-onderdelen, aansluit- en oefenmogelijkheden, beschikbaarheid van software in de markt) als de gehanteerde implementatie- en verwervingsaanpak door overheden.

Verzwaring uitdagingen door getroffen corona-maatregelen
Zoals gezegd gaat de voorbereiding op de Omgevingswet (zowel door de decentrale overheden als de wetgevingsjuristen) onverminderd door. De minister heeft de verwachting dat ook de coronamaatregelen invloed hebben op de implementatie van de Omgevingswet. De combinatie van deze uitdagingen en de maatregelen die rond het coronavirus zijn getroffen maakt dat de voorgenomen inwerkingtreding niet haalbaar is.

De minister belooft de Tweede Kamer maandelijks te informeren over de ontwikkelingen. Uiteraard houden wij u van relevante ontwikkelingen op de hoogte.

*

 

Uw eerste aanspreekpunt:

Elzelou Grit

In mijn praktijk heb ik te maken met allerlei belangen; het algemeen belang van de maatschappij, het belang van een ondernemer met een plan en vaak nog het belang van een tegenstander van dat plan. Het bestuursrecht heeft ook nog eens eigen regels en gespecialiseerde rechters met een eigen procesrecht. Dat maakt het bestuursrecht een schaakspel met geheel eigen spelregels. Of ik nu procedeer of adviseer, ik maak graag gebruik van alle ‘schaakstukken’ op het bord.

Klik voor meer binnnen de categorie