De gemeente en de uitvoering van de Wgs. Schuldhulpverlening voor ondernemers.

  • event11-05-2021
  • schedule09:00
  • timer2 minuten

Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (“Wgs”) is vanaf 1 januari 2021 vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor de gemeente.
De Wgs verplicht de gemeenteraad een plan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening. Het college heeft de taak en voert het plan uit om deze schuldhulpverlening te verstrekken aan inwoners van de gemeente. Daar vallen ondernemers ook onder. Hierover was eerder onduidelijkheid, maar sinds de wetswijziging is bekend dat de gemeente ook deze groep (schuld)hulp biedt. De gemeente heeft de verplichting natuurlijke personen met een eenmanszaak en/of v.o.f. te ondersteunen in hun schuldhulpverlening. Ten onrechte wordt nog wel eens gedacht dat met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) de schuldhulpverlening voor deze groep is geregeld. Dit is een van de mogelijkheden van schuldsanering.

  • Schuldhulpverlening volgens de Wgs: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg. (defintie uit de wet).

Op grond van de Wgs mag een gemeente de uitvoering van deze wet door derden laten verrichten. Veel gemeenten hebben aanbestedingen uitgeschreven met als doel hieraan invulling te (laten) geven.

Een van de vormen van het aanbieden van (schuld) hulp voor ondernemers is de toetreding van deze ondernemer tot de schuldsanering (Wsnp) en/of het faillissement. Per 1 januari 2021 is ook de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Zie hierover deze blog. Het is nog onduidelijk - en dit blijkt ook niet uit de toelichting bij de Wgs en/of WHOA - of WHOA-trajecten een van de mogelijkheden zouden moeten zijn die de gemeente in het kader van de Wgs dient aan te bieden. Dit zal zich nog moeten uitkristalliseren in de praktijk. Hoogstwaarschijnlijk zullen reguliere ondernemingen (die niet aankloppen bij een gemeente voor schuldhulp) in het geval van geringe omvang of van gering vermogen niet snel kiezen voor de route van de WHOA vanwege de hiermee gepaard gaande kosten en de verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Wettelijk gezien zal de gemeente alle mogelijkheden moeten onderzoeken voor de schuldhulpverlening. Hier valt ons inziens een WHOA traject ook onder, maar in de praktijk zal daar hoogstwaarschijnlijk niet zo snel gebruik van gemaakt worden vanwege het feit dat grotere ondernemingen niet via de gemeente schuldhulpverlening zullen verzoeken.

Heeft u als gemeente een vraag over de uitvoering van de Wgs en/of de wijze waarop u de aanbesteding in dit kader dient in te richten? Wij helpen u graag. Neem contact op met onze collega Hillie Lunter of Karin Kamps. Ook is het mogelijk om door middel van in-house juristen met ervaring tijdelijk u te ondersteunen bij de inrichting.

Geschreven door:

Hillie Lunter

Heldere kaders schetsen en duidelijk aangeven wat de klant van mij kan verwachten. Omgekeerd maak ik ook duidelijk wat ik van de klant verwacht. Dynamiek en actie, dat typeert mij. Daarbij ga ik doortastend te werk. De energie die ik uitstraal en overbreng op de klant, raakt ook mijn collega’s. Ik ben een kritische teamplayer met gevoel voor prioriteit.

Heldere kaders schetsen en duidelijk aangeven wat de klant van mij kan verwachten. Omgekeerd maak ik ook duidelijk wat ik van de klant verwacht. Dynamiek en actie, dat typeert mij. Daarbij ga ik doortastend te werk. De energie die ik uitstraal en overbreng op de klant, raakt ook mijn collega’s. Ik ben een kritische teamplayer met gevoel voor prioriteit.


Geschreven door:

Karin Kamps

Bij letselschade is juridische deskundigheid alleen niet genoeg. Als belangenbehartiger moet je praktisch ingesteld zijn en kunnen samenwerken met andere deskundigen zoals medische experts of arbeidsdeskundigen. Ook een luisterend oor is belangrijk. Een ongeval kan iemands wereld behoorlijk op de kop zetten.

Bij letselschade is juridische deskundigheid alleen niet genoeg. Als belangenbehartiger moet je praktisch ingesteld zijn en kunnen samenwerken met andere deskundigen zoals medische experts of arbeidsdeskundigen. Ook een luisterend oor is belangrijk. Een ongeval kan iemands wereld behoorlijk op de kop zetten.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.