Bijstand en gokken

  • event08-09-2022
  • schedule08:00
  • timer2 minuten

Zijn de uitspraken van de rechtbank Rotterdam d.d. 2 september 2022 een gokje?

Op 2 september 2022 zijn er vier uitspraken van de rechtbank Rotterdam gepubliceerd, die de vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep met betrekking tot een bijstandsuitkering en gokken doorkruisen. In deze blog leest u meer over deze uitspraken betreffende bijstand en gokken. 

Bijstand en gokken volgens rechtspraak

Volgens vaste rechtspraak dient een bijstandsgerechtigde gokactiviteiten te melden omdat gokken invloed kan hebben op het recht op bijstand. Er kan (simpel gezegd) geld mee verdiend worden en inkomsten dienen gemeld te worden om het recht op bijstand te beoordelen. Wanneer dit niet gemeld wordt en de gokactiviteiten komen (achteraf) aan het licht, dan heeft de bijstandsgerechtigde de inlichtingenplicht geschonden. Het is dan aan de bijstandsgerechtigde om aannemelijk te maken, door middel van een deugdelijke administratie, hoeveel er ‘verdiend’ is met het gokken. In de praktijk kan hier meestal niet aan worden voldaan met als gevolg dat er over een bepaalde periode een volledige terugvordering van de uitkering volgt omdat het recht op bijstand niet vastgesteld kan worden.  

Rechtbank Rotterdam oordeelt over bijstand en gokken

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat gokken gemeld dient te worden, maar acht volledige terugvordering niet rechtmatig als de bijstandsgerechtigde niet kan aantonen hoeveel er gewonnen en verloren is met het gokken. Het is immers algemeen bekend dat gokken niet winstgevend is. Het volledig terugvorderen van de bijstandsuitkering staat in deze situatie haaks op het reparatoire karakter van een terugvorderingsbesluit. Dit heeft immers tot doel om de bijstandsgerechtigde in de situatie te brengen als de inlichtingenplicht wel was nageleefd. De rechtbank Rotterdam heeft een vuistregel gecreëerd aan de hand waarvan de inkomsten uit gokken in een casino voortaan kunnen worden vastgesteld. Deze vuistregel houdt in dat de gokinkomsten gelijk worden gesteld aan de bedragen die bij het gokken zijn ingezet.

Rechtspraak Centrale Raad van Beroep

De vraag is of deze uitspraken stand houden bij de Centrale Raad van Beroep. Op 8 augustus jl. oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat: “of er per saldo meer is verloren dan gewonnen en de behaalde winsten weer zijn verspeeld, geen verandering in het feit brengt dat gewonnen bedragen van invloed zijn op de omvang van zijn recht op bijstand. De bijstandsgerechtigde kon vrij beschikken over deze bedragen en de gokopbrengsten worden gezien als inkomen”. Het college van B&W werd in deze zaak in het gelijk gesteld en de volledige terugvordering bleef in stand, omdat de bijstandsgerechtigde zijn inkomsten en verliezen niet kon aantonen.   

Alhoewel de oplossing van de rechtbank Rotterdam als praktisch kan worden gezien, verwacht ik niet dat de Centrale Raad van Beroep voortaan anders gaat oordelen. De Participatiewet is helder. Inkomsten zijn van invloed op het recht op bijstand en alle zaken die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand dienen gemeld te worden. Daarnaast kun je je afvragen of deze oplossing fair is. Bijstandsgerechtigden die inkomsten wel melden, staat een volledige verrekening (eventuele vrijstellingen daargelaten) te wachten. De Rotterdamse vuistregel komt in feite neer op het vaststellen van een fictief bedrag. Al met al verwacht ik dan ook niet dat de Centrale Raad van Beroep van zijn vaste rechtspraak gaat afwijken, indien de gemeente hoger gaat instellen tegen de uitspraken van de rechtbank. 

Mocht u als gemeente meer willen weten over bijstand en gokken of over andere onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet, neemt u dan gerust contact op. Uw eerste aanspreekpunt is Karin Kamps. 

Geschreven door:

Karin Kamps

Karin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met keuzevak Letselschade en Beroepsziekten. Karin is advocaat sinds 2005 en heeft daarvoor als jurist gewerkt. In 2019 heeft Karin de leergang letselschade gevolgd aan de Academie voor de Rechtspraktijk. Karin heeft de LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade onlangs afgerond.

Karin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met keuzevak Letselschade en Beroepsziekten. Karin is advocaat sinds 2005 en heeft daarvoor als jurist gewerkt. In 2019 heeft Karin de leergang letselschade gevolgd aan de Academie voor de Rechtspraktijk. Karin heeft de LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade onlangs afgerond.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.