3 aandachtspunten bij een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

  • event19-03-2018
  • schedule09:50
  • timer1 minuut

Sinds 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten flink uitgebreid. In dit blog drie aandachtspunten waar u als verhuurder op verdacht moet zijn ten aanzien van een tijdelijke huurovereenkomst.

1. maximale en éénmalige huurperiode


Voor tijdelijke huurovereenkomsten geldt een maximale huurperiode: 2 jaar voor een zelfstandige woning en 5 jaar voor een onzelfstandige woning.

Het is niet mogelijk om een tweede, opeenvolgende tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan met dezelfde huurder. De tweede huurovereenkomst wordt automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

2. kennisgeving aan de huurder

Sluit u een tijdelijke huurovereenkomst, dan eindigt deze zonder dat huurder of verhuurder hoeft op te zeggen. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege. Wel moet de verhuurder de huurder schriftelijk kennisgeven dat de huurperiode afloopt. Dit moet de verhuurder één tot drie maanden vóór het eindigen van de huurovereenkomst doen.

Belangrijk is dat de verhuurder de huurder via een exploot of een aangetekende brief op de hoogte stelt van het aflopen van de huurperiode. Alleen als de kennisgeving binnen de termijn van één tot drie maanden en op de genoemde manier wordt gegeven, eindigt de huurovereenkomst bij het aflopen van de huurperiode.

Let op: stelt u uw huurder niet of niet binnen de voorgenoemde termijn in kennis, dan wordt de huurovereenkomst omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd!

3. tussentijdse opzegging en minimale huurperiode

Het is voor de verhuurder niet mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst tussentijds (dat wil zeggen: gedurende de looptijd) op te zeggen. De huurder kan echter wel tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Bij een tijdelijke huurovereenkomst is het niet mogelijk om een periode af te spreken waarin de huurder de overeenkomst niet kan opzeggen. Het opnemen van een minimale huurperiode is bij een tijdelijke huurovereenkomst dus geen optie.

Raadpleeg ook onze blog over de tijdelijke huurovereenkomst voor een uitgebreide toelichting op de nieuwe regels met betrekking tot de tijdelijke huurovereenkomst.

Heeft u vragen of wilt u advies over het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst? Neem dan contact op met Arianne Klok.

Uw eerste aanspreekpunt:

Arianne Klok

Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin, weet wat hard werken is en ken het belang van kwaliteit. Ik hanteer een realistische aanpak, ben proactief. Eerst doe ik wat móet gebeuren, kom snel tot de kern van de zaak. Daarna bekijk ik wat mógelijk is, met veelal als resultaat een oplossing waar de klant zelf nog niet aan gedacht had. Ik haal er voldoening uit om mensen te helpen waar zij vastlopen. Snel uitzoeken hoe het juridisch zit, een helikopterview bieden en de emoties heel even naar de achtergrond verwijzen.

Klik voor meer binnnen de categorie