academy ‘de ondernemer en faillissementsperikelen’

Vanuit hun ervaring als curator en advocaat zullen mrs. Ronald Klarus en Sander Vos u informeren over verschillende kwesties die (mogelijk) spelen voorafgaand aan en tijdens een faillissement. Hierbij worden zowel de perikelen rondom een eigen faillissement, als die rondom het faillissement van een van uw crediteuren besproken.

Tijdens de academy zullen in ieder geval de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • de taken en verantwoordelijkheden van een bestuurder bij een (naderend) faillissement;
  • de positie van werknemers in het geval van een faillissement;
  • de (on)mogelijkheden voor een crediteur om vorderingen (alsnog) betaald te krijgen;
  • mogelijke alternatieven voor een faillissement (surséance van betaling, turbo-liquidatie).

De presentatie is gericht op uw praktijk van alledag. De theorie wordt dan ook vergezeld door diverse praktijkvoorbeelden, zodat u zich er eenvoudig iets bij voor kunt stellen. De bijeenkomst heeft aldus een hoog praktisch gehalte en bevat tips waar u direct uw voordeel mee kunt doen. Er is tijdens de academy eveneens voldoende gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

De academy wordt verzorgd op dinsdag 14 februari a.s. op onze vestiging in Groningen
door Ronald Klarus en Sander Vos

programma
15.30 uur      ontvangst met koffie en thee
15.45 uur      lezing
17.00 uur      afsluiting met een hapje en een drankje

aanmelden
U kunt zich kosteloos aanmelden via onderstaande button.

Wij hopen u te mogen ontvangen op onze academy!

Aanmelden voor deze academy