Letselschade

Niemand wil letselschade oplopen, maar helaas gebeurt het elke dag. Verkeersongevallen, medische fouten, arbeidsongevallen of beroepsziekten, ze kunnen ons allemaal overkomen. Het gebeurt ongevraagd en onverwacht en de gevolgen kunnen zeer vervelend zijn. U wilt zo snel mogelijk herstellen, maar tegelijk wordt u geconfronteerd met kosten en (mogelijk) met gemis aan inkomsten. Wie draait er voor uw schade op?

De wet bepaalt dat u de aansprakelijkheid van een ander en uw schade moet aantonen om uw schade te kunnen verhalen. Kortom, de wet vraagt u om zelf aan de slag te gaan om uw schade vergoed te kunnen krijgen. Onze specialisten kunnen u deze zorgen zoveel mogelijk uit handen nemen zodat u zich meer kunt focussen op uw herstel.

Materiële schade, immateriële schade
Bij letselschade komt zowel de materiële als de immateriële schade voor vergoeding in aanmerking. Bij materiële schade zijn veel vormen van schade denkbaar. U kunt hierbij denken aan de alledaagse werkzaamheden zoals het doen van boodschappen, huishouden en tuinonderhoud, maar ook aan het inkomen dat u mist als u (tijdelijk) niet meer kunt werken. Bij de berekening van de materiële schade geldt als hoofdregel dat u financieel in de situatie dient te worden gebracht alsof het ongeval niet was gebeurd. Over deze hypothetische situatie zonder ongeval kan een verzekeraar soms anders denken dan u. U had voor het ongeval bijvoorbeeld de kans om promotie te maken, wat door het ongeval niet meer mogelijk is. Onze specialisten hebben de kennis en ervaring in huis en weten wat er nodig is om voor u die schade aan te tonen en te onderbouwen.

De immateriële schade bestaat uit de “gederfde levensvreugde” die u door het ongeval lijdt. Door het opgelopen letsel kunt u bijvoorbeeld niet meer uw hobby’s uitoefenen, niet meer van uw werk genieten en bent u minder mobiel. De vergoeding die u hiervoor krijgt, wordt ook wel smartengeld genoemd.

Wat doen wij voor u?
Tijdens een eerste gesprek (die wij overigens niet in rekening brengen) bepalen onze specialisten of en zo ja, bij wie uw schade verhaald kan worden. Is er een aansprakelijke partij, dan sturen wij een aansprakelijkstelling voor u naar de wederpartij of zijn/haar aansprakelijkheidsverzekeraar als die bekend is. Het kan ook zijn dat u zelf verzekerd bent voor letselschade. In dat geval kunnen wij uw verzekeraar aanspreken om uw schade in behandeling te nemen. Vervolgens inventariseren wij uw schade en vragen wij voor u financiële voorschotten. Daarnaast vragen wij de medische informatie op bij uw behandelend artsen om uw schade aan te tonen (zoals de wet dat vereist).

Indien de aansprakelijkheid erkend wordt, dan komen de kosten van het inschakelen van onze specialisten ook voor vergoeding in aanmerking. In die gevallen spreken wij met u af dat wij de kosten voor onze werkzaamheden rechtstreeks bij de verzekeraar verhalen.

Meestal worden letselschadezaken buiten de rechtszaal opgelost. Maar als advocaten hebben wij altijd de mogelijkheid om te procederen. Een niet te onderschatten meerwaarde ten opzichte van letselschadebureaus, die daartoe niet bevoegd zijn.

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Sjoerd de Jong

Sjoerd studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie Privaatrecht. Na de studie heeft Sjoerd drie jaar bij een verzekeraar gewerkt waar hij zich bezighield met verzekeringsrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het voeren van gerechtelijke procedures.

050-2071605 +31(0) 6 81 16 89 00 s.dejong@yspeert.nl

Henk Yspeert

Henk Yspeert is letselschadespecialist en lid van de vereniging LSA (Letselschade Advocaten). Henk is tevens gespecialiseerd in het huurrecht en adviseert woningcorporaties.

Henk is voorzitter van Vereniging Wildverband, secretaris van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken en bestuurslid van het Odensehuis.

050 207 16 17 +31 (0) 6 553 821 01 h.yspeert@yspeert.nl

Karin Kamps

Karin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met keuzevak Letselschade en Beroepsziekten. Karin is advocaat sinds 2005 en heeft daarvoor als jurist gewerkt. Bij haar vorige werkgevers heeft Karin veel ervaring opgedaan op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Zij heeft vele procedures gevoerd tot en met de Centrale Raad van Beroep en heeft elk jaar bijscholing gevolgd op dit rechtsgebied.

050 2071664 k.kamps@yspeert.nl