Appartements- en verenigingsrecht

 

Ruimte is schaars. Niet voor niets wordt in Nederland steeds meer de lucht in gebouwd. Inherent aan deze manier van bouwen is het ontstaan van steeds meer VvE’s. Binnen een VvE bestaan veel regels die voortvloeien uit de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement. Waar veel mensen samen wonen en gezamenlijk de eigendom hebben van een complex, dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt. Ondanks deze afspraken zijn discussies en conflicten niet altijd te voorkomen.

Tegenwoordig worden niet alleen complexen, maar ook vakantieparken gesplitst in appartementsrechten. Maar ook als dit niet gebeurt en er een ‘gewone’ vereniging wordt opgericht, kunnen vragen ontstaan. Wat als een lid uittreedt?

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van het Appartementsrecht en het Verenigingsrecht. Inmiddels staan wij vele vakantieparken en woningcorporaties en (professionele) beheerders  bij op dit gebied. Ook besturen en leden van VvE’s zijn bij ons op het juiste adres.