Appartements- en verenigingsrecht

 

Ruimte is schaars. Niet voor niets wordt in Nederland steeds meer de lucht in gebouwd. Inherent aan deze manier van bouwen is het ontstaan van steeds meer VvE’s. Binnen een VvE bestaan veel regels die voortvloeien uit de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement. Waar veel mensen samen wonen en gezamenlijk de eigendom hebben van een complex, dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt. Ondanks deze afspraken zijn discussies en conflicten niet altijd te voorkomen.

Tegenwoordig worden niet alleen complexen, maar ook vakantieparken gesplitst in appartementsrechten. Maar ook als dit niet gebeurt en er een ‘gewone’ vereniging wordt opgericht, kunnen vragen ontstaan. Wat als een lid uittreedt?

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van het Appartementsrecht en het Verenigingsrecht. Inmiddels staan wij vele vakantieparken en woningcorporaties en (professionele) beheerders  bij op dit gebied. Ook besturen en leden van VvE’s zijn bij ons op het juiste adres.

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Arianne Klok

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.  Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.

050 207 16 04 +31 (0)6 502 629 43 a.klok@yspeert.nl

Frouke Douma

Frouke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte als juriste op een accountantskantoor en als advocaat bij een advocatenkantoor in het Noorden. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief.

Frouke is secretaris in het bestuur van de Jonge Balie en lid van Jong Onroerend Goed (JOG) en de Jongeren Commerciële Club in Groningen en Assen.

050-2071614 +31 (0) 6 534 424 58 f.douma@yspeert.nl